Matura z chemii w 2022 roku

Każdy uczeń klasy licealnej wie, jak trudna jest chemia, zwłaszcza matura z chemii, dlatego poniżej są przedstawione książki, które pomogą w przygotowaniu do matury z chemii. 

Chemia. Matura 2021/2022. Zbiór zadań maturalnych- Barbara Pac

Ten zestaw ćwiczeń jest naprawdę wart wypróbowania. Projekt Chemia. Zestaw zadań do egzaminu maturalnego zawiera aż 344 strony, które doskonale przygotują uczniów do egzaminu maturalnego. Podzielony jest na osiem części obejmujących wszystkie tematy zawarte w podstawie programowej. Dzięki temu studenci będą mogli powtarzać zadania związane z atomami, utleniaczami, węglowodorami lub związkami zawierającymi azot. Przed każdym rozdziałem można znaleźć powtórki podstawowych informacji z kolei dla gimnazjum i liceum, co daje uczniom możliwość powrotu do nich i lepszego zrozumienia zagadnień opanowanych na kursie. Nauczyciele mogą uzupełnić tę lekcję o tę repetytorium, aby uczniowie mogli samodzielnie rozpocząć przygotowania do egzaminu dzięki gotowym odpowiedziom w ćwiczeniach. Ćwiczenia te przygotowała Barbara Pac, która pisze książki o chemii dla licealistów. 

Teraz matura. Chemia. Vademecum- Elżbieta Megiel

Warto podkreślić, że jest to dobrze skonstruowana publikacja, która pozwala na systematyczne powtarzanie i zapamiętywanie nowych wiadomości, a następnie sprawdzanie tych wiadomości w trakcie rozwiązywania zadań – na końcu każdej sekcji. Należy zauważyć, że ta książka ma pozytywne opinie wśród zadowolonych maturzystów, którzy już wiedzą, że majowy egzamin z chemii nie musi być tak straszny, jak się kilka dni czy tygodni temu wydawało. Ponadto książka poprawia umiejętność opisywania eksperymentów chemicznych zawartych w podstawie programowej. Nie można zapomnieć, że publikacja ta podzielona jest na 9 części (struktura atomów, wiązania chemiczne, właściwości pierwiastków chemicznych i ich związków nieorganicznych, stechiometria krok po kroku, roztwory i reakcje w roztworach, kinetyka i równowagi chemiczne – pierwiastki fizykochemiczne, węglowodory Związki, Jednofunkcyjne Węglowodory, Wielofunkcyjne Węglowodory.